Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Legislacja administracyjna (wykład)E/4 30 dr Kamila Sobieraj
4Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
5Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)Z/5 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
7Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 30 dr Aneta Abramowicz
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
11Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
13Prawo podatkowe (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
14Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
15Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Prawo ochrony konsumentów (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Instytucje partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Ustrój samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Ogólne prawo podatkowe – część materialna (wykład)E/4 30 Zawieszone
2Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (wykład)E/4 15 Zawieszone
3Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Fundusze strukturalne (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Postępowanie sądowo-administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Michał Domagała
3Postępowania dyscyplinarne (wykład)E/4 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
4Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Magdalena Baduchowska
5Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Baduchowska
6Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Warsztaty w j. obcym (1 do wyboru)
1Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
11Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
13Prawo podatkowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
14Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
15Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Handel elektroniczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Michał Hałasa
2Instytucje rynku finansowego w Polsce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Prawo bankowe (wykład)E/6 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Administrowanie kulturą (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Podatki i opłaty lokalne (wykład)E/6 30 dr Marcin Burzec
3Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny (wykład)Z/3 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
4Podatki i opłaty lokalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Burzec
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Podatki bezpośrednie (wykład)E/5 15 Zawieszone
2Podatki pośrednie (wykład)E/5 30 Zawieszone
3Podatki bezpośrednie (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Orzecznictwo NSA (wykład)E/3 30 dr hab. Rafał Biskup
2Organizacja i funkcjonowanie zakładów publicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Michał Domagała
4Publiczne prawo konkurencji (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Ganczar
5Zarządzanie środowiskowe (wykład)E/6 30 dr Małgorzata Ganczar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie środowiskowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
2Zarządzanie środowiskowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
2Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
3Prawo celne (wykład)E/4 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
2Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
3Samorząd terytorialny w UE (wykład)E/4 30 dr Maciej Gapski
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/3 120 dr hab. Sebastian Kwiecień

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Nowik
2Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)Z/1 15 dr Robert Tabaszewski
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Prawo energetyczne (wykład)E/2 30 dr hab. Michał Domagała
2Prawo przedsiębiorcy rolnego (konwersatorium)Z/1 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze