Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
25Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
27Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
33Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
34Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
35Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
36Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
37Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
39Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Etyka zawodowa uczonego (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
25Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
27Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
33Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
34Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
35Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
36Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
37Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
38Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
39Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Dydaktyka szkoły wyższej (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
33Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
34Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
35Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
36Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
37Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
38Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
39Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze