Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Seminarium doktoranckie
W ciągu cyklu studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
19Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
20Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
21Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
22Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
23XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
24Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
25Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
26Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
27Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
28Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
29Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
30Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
31Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
32Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
33Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
34Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
35Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
36Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
37Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
38Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
39Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
40Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
41Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
42Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
43Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
44Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
45Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
46XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Etyka zawodowa uczonego (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
19Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
20Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
21Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
22Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
23XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
24Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
25Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
26Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
27Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
28Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
29Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
30Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
31Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
32Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
33Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
34Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
35Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
36Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
37Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
38Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
39Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
40Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
41Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
42Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
43Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
44Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
45Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
46XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Dydaktyka szkoły wyższej (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
9Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
14Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
15Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
17Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
19Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
W ciągu toku studiów doktorant nie może wybrać dwa razy tego samego konwersatorium.
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
12Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
18Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
20Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
21Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
22Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
23XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
24Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
25Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
27Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
28Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
29Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
30Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
31Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
32Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
33Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
34Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
35Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
36Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
37Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
38Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
39Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
40Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
41Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
42Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
43Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
44Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
45Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
46XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
5Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
6Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
12Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 Zawieszone
13Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze