Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
13Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
23Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
24Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
27Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
28Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
4Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Komsta
11Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
33Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Dydaktyka szkoły wyższej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
4Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
5Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
6Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
8Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
10Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
13Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
23Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
24Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
27Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
28Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
4Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Komsta
11Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
33Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Brak obsady
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Brak obsady
9Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
11Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
12Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
13Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
15Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
Zajęcia z dyscypliny dodatkowej (spoza WF)
1Psychologia (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Seminarium doktoranckie
1Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
4Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
5Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
6Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
8Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
10Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze