Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 8   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
4Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
7Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
10Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Komsta
12Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
14Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
15Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
16Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
17Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
18Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
19Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
20Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
21Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
24Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
27Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
28Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
30Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
31Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
32Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
33Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
34Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
35Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
36Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
37Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
38Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
39Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
40Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
42Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
43Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
44Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
45Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
46XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. Brendan Sweetman
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. Martin Cajthaml
4Metaphysics of Relations (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
6Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. Kevin Mulligan
8Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 prof. Brendan Sweetman
10Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 prof. Martin Cajthaml
11Metaphysics of Relations (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
12Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
13Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
14Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 prof. Kevin Mulligan
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
Zajęcia z dyscypliny dodatkowej (spoza WF)
1Psychologia (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Seminarium doktoranckie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
17Logika (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze