Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Podstawy psychometrii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2Diagnostyka osobowości (wykład)E/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Purc
2Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Purc
3Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Purc
4Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
5Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
6Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Nasturcja Toruj
7Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
8Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Zofia Mazur-Socha
9Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Zofia Mazur-Socha
10Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Ewelina Purc
11Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Ewelina Purc
12Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/2 30 dr Ewelina Purc
13Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
14Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
15Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
16Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
17Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
18Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
19Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Sylwia Sztobryn
20Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Sylwia Sztobryn
21Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
Laboratorium (blok podstawowy)
1Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Jankowski
2Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Pasternak
3Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Katarzyna Pasternak
4Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Monika Dubas-Miciuk
5Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
6Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
7Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jan Kutnik
8Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jan Kutnik
9Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jan Kutnik
10Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Jan Kutnik
11Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Jan Kutnik
12Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Jan Kutnik
13Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
14Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
15Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Emocje w relacjach społecznych (wykład)E/3 15 dr Małgorzata Torój
2Psychologiczne doradztwo karier (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
2Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
3Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
4Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
5Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
6Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
7Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
8Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
9Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
10Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat
1Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
2Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
3Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
4Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
5Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
6Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
7Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 7) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
8Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 8) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
9Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 9) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
2Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
3Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
4Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Dydaktyka (CE) (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Trening twórczości w oddziaływaniach profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Płudowska
2Promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
konwersatorium
1Elementy psychoseksuologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2Społeczne konteksty przejścia do dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Psychologia środowiskowa a jakość życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Grzegorz Kida
2Stymulowanie rozwoju osobistego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii pracy i organizacji (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty)Z/3 30 mgr Natalia Kajka
7Analiza i interpretacja danych empirycznych w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
8Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład)E/1 30 dr Joanna Chwaszcz
2Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład)E/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład)E/2 30 dr Ewelina Purc
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Patrycja Sławska
2Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Patrycja Sławska
3Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Patrycja Sławska
4Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
6Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
7Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
8Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
10Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
11Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
12Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Psychodrama w szkoleniach (wykład)E/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Jakość życia w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
2Manipulacja a współdziałanie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych opisujących funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty)Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty)Z/3 30 dr Dominika Zarosińska
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyki patologii społecznej w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze