Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Języki obce nowożytne - warsztaty
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 mgr Jianhua Yang
4Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Magdalena Kawęcka
Case Study - warsztaty
1Case study (warsztaty)Zbo/2 10 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr Piotr Sławicki
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Arbitraż międzynarodowy (wykład)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
2Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
Praktyka studencka
1Praktyka studencka (praktyki)Zbo/3 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Damian Szeleszczuk
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marcin Burzec
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Piotr Sławicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze