Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium ( 1 do wyboru )
1Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2Prawo mediów (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Zakłady publiczne (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Zajęcia w języku obcym (1 do wyboru)
1A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Theological and legal sense of Canon Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
5Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)E/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)E/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)E/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)E/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)E/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 30 Brak obsady
Złożenie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub pracy zbiorowej
1Złożenie publikacji naukowej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze