Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)E/2 30 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Olcha
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Olcha
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 304) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
3Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium)Z/4 30 dr Lucyna Krzysiak
4Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Jakubów
3Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze