Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Joanna Grzybowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Izabela Batyra
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Ewa Antoniak
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Ewa Antoniak
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Piotr Tokarski
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Anna Antonowicz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Joanna Mirek
25Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
26Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
27Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
28Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
29Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
30Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
31Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
32Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
33Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
34Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
35Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
36Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
37Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
38Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
40Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
41Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
42Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
Lektoraty
1Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
2Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
18Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
19Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 mgr Marta Plisiecka
20Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
5Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj
6Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
2Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
3Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Konrad Klimkowski
4Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Konrad Klimkowski
5Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/1 15 dr Anna Antonowicz
6Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
7Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksander Bednarski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze