Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka religii (wykład)Z/3 30 dr Błażej Gębura
2Recepcja sensoryczna w sztucznych systemach poznawczych (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Sztuczne życie, sztuczna inteligencja (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
1Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady monograficzne i warsztaty do wyboru
(Należy wybrać zajęcia za 9 punktów ECTS)
1Psychologia reklamy (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Warsztaty: Grafika komputerowa w reklamie i prezentacji wiedzy (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Warsztaty: Media społecznościowe w komunikacji i marketingu (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Warsztaty: Prezentacja informacji w Internecie z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS) (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
5Warsztaty: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
6Warsztaty: Techniki badania opinii i tekstów konsumenckich (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
7Warsztaty z twórczego myślenia (kurs zaawansowany) (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
8Warsztaty: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w humanistyce (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Ja dialogowe (wykład)E/3 30 dr Jan Kutnik
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia bytów społecznych i mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Szubielska
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze