Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja II (ćwiczenia)Z/7 30 dr hab. Anna Rutka
Konwersatoria do wyboru
1Językoznawstwo teoretyczna: semantyczno-pragmatyczna analiza tekstu i dyskursu II (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
2Motywy i postacie w literaturze i kulturze niemieckojęzycznej II (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/9 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
2Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/9 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (konwersatorium)Z/4 30 dr Lucyna Krzysiak
2Praktyka pedagogiczna ciągła (praktyki)Z/3 120 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie symultaniczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
2Praktyka ciągła (praktyki)Z/3 60 prof. dr hab. Marzena Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze