Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z antropologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
2Seminarium doktoranckie z filozofii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Arkadiusz Jabłoński
3Seminarium doktoranckie z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
4Seminarium doktoranckie z mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Seminarium doktoranckie z socjologii grup etnicznych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
6Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
7Seminarium doktoranckie z socjologii moralności (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
8Seminarium doktoranckie z socjologii partycypacji społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
9Seminarium doktoranckie z socjologii prawa i prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Krzysztof Motyka
Konwersatorium obowiązkowe
1Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Wykłady obowiązkowe
1Etyka badań naukowych (wykład)E/2 15 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Arkadiusz Jabłoński
8Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
9Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 prof. dr hab. Sławomir Partycki
10Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
11Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Krzysztof Motyka
12Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
13Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Jadwiga Plewko
14Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Robert Szwed
15Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
16Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze