Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/5 15 dr Anna Karczewska
2Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
5Etyka ogólna (wykład)E/4 15 dr Jacek Frydrych
6Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
2Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Metafizyka - Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Stoll
4Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Katarzyna Stępień
5Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Jacek Frydrych
6Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze