Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomika mediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Rafał Pastwa
2Ekonomika mediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 Zawieszone
3Marketing i promocja (wykład)E/5 30 Ks. dr Rafał Pastwa
4Teorie komunikowania masowego (wykład)E/5 30 dr Joanna Szegda
5Media lokalne i środowiskowe (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
6Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
7Komunikacja niewerbalna (wykład)E/2 15 dr hab. Maria Gondek
8Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
9Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
10Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Szegda
11Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
12Marketing i promocja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
13Marketing i promocja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
6Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowak
7Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Przedmioty do wyboru
1Warsztat filmowy (warsztaty)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
2Warsztat prasowy (warsztaty)Z/2 30 dr Olga Białek-Szwed
3Warsztat radiowy (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
4Warsztat telewizyjny (warsztaty)Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze