Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Rutka
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja interkulturowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Rutka
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczna analiza struktur języka niemieckiego dla zaawansowanych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Monika Grzeszczak
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Pudło
Konwersatoria obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Konwersatoria do wyboru
1Językoznawstwo teoretyczne: semantyczno-pragmatyczna analiza tekstu i dyskursu I (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
2Motywy i postaci w literaturze i kulturze niemieckojęzycznej I (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
2Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 dr Monika Grzeszczak
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
3Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr hab. Piotr Magier
4Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
5Etyka zawodowa nauczyciela (wykład)Z/2 15 dr hab. Alicja Puszka
6Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 dr Lucyna Krzysiak
7Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 Brak obsady
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
2Tłumaczenie konsekutywne niemiecko-polskie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
3Tłumaczenie konsekutywne polsko-niemieckie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
4Przekład literacki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze