Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok I   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metodologia nauk prawnych (wykład)E/3 15 dr Michał Skwarzyński
2Nowoczesne środki nauczania (wykład)E/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Dydaktyka w szkole wyższej (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Interdyscyplinarne metody kształcenia dorosłych (wykład)Z/3 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2Rzymskie prawo karne (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Tworzenie i stosowanie prawa konstytucyjnego (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Marek Dobrowolski
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
5Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze