Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia muzyki - Antyk i Średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
2Historia muzyki polskiej (wykład)Z/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Historia notacji muzycznej (wykład)E/2 15 dr Andrzej Gładysz
4Propedeutyka muzykologii (wykład)Z/1 15 dr Marek Bebak
5Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
6Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
7Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
Konwersatoria obowiązkowe
1Wprowadzenie do teorii muzyki (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Emisja głosu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
3Harmonia (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Style i literatura muzyczna - muzyka polska (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
5Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
6Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
8Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
9Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
10Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
11Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
12Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
13Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze