Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury greckiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka łacińskiego (ćwiczenia)Z/15 150 dr Wojciech Kopek
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Anna Mazurek
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura starożytnej Grecji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Starościc
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze