Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Wprowadzenie do kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
13Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
14Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Marietta Izdebska
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Ewa Ziomek
21Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Marietta Izdebska
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Patrycja Antoszek
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Patrycja Antoszek
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Aleksandra Kumorowska
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Patrycja Antoszek
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Sławomir Zdziebko
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Sławomir Zdziebko
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
36Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
37Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Bogdan Szymanek
38Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
39Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
40Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
41Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
42Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
43Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
44Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
45Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
46Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
47Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Sławomir Wącior
48Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
49Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. mgr Rafał Szprync
50Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
51Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
Lektoraty
1Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
2Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
3Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
13Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
21Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
24Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
25Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
26Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
27Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
28Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
31Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
32Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
33Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
34Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
37Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
38Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
39Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
40Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
41Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
42Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
43Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
46Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
47Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
48Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
49Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
50Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
51Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
52Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze