Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 Zawieszone
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 Zawieszone
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 Zawieszone
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Wprowadzenie do kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Łukasz Kołodziejczyk
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Łukasz Kołodziejczyk
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Łukasz Kołodziejczyk
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Łukasz Kołodziejczyk
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 mgr Izabela Batyra
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 dr Karolina Drabikowska
12Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 mgr Izabela Batyra
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/5 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/5 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Łukasz Borowiec
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 mgr Aleksandra Kumorowska
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 dr Magdalena Sawa
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 dr Magdalena Sawa
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 dr Jerzy Wójcik
36Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 dr Jerzy Wójcik
37Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
38Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
40Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
Lektoraty
1Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
14Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
57Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze