Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
16Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 16) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
17Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 17) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
18Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
19Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
20Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
21Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
22Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
23Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
24Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Olga Kisiel
25Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Krystian Kardas
26Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Olga Kisiel
27Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
28Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
29Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
30Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
31Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
32Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
33Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
34Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
35Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
36Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
37Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
38Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
39Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
40Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
41Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
42Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
43Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
44Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
45Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
46Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
47Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
48Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
49Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
50Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
51Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Przemysław Wojtacha
52Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Przemysław Wojtacha
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 54) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 55) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 56) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język francuski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
13Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
14Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
17Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
24Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
36Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
41Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
42Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
43Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
44Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
64Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
65Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze