Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algebra liniowa z geometrią I (wykład)E/11 60 Brak obsady
2Algebra liniowa z geometrią I (ćwiczenia)Z/0 60 Brak obsady
3Logika (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
4Wstęp do informatyki (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
5Wstęp do matematyki (wykład)E/10 60 Brak obsady
6Wstęp do matematyki (ćwiczenia)Z/0 60 Brak obsady
7Wstęp do informatyki (laboratorium)Z/0 30 Brak obsady
8Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze