Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
Konwersatoria
1Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
2Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
3Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
4Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
5Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrij Saweneć
6Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Andrij Saweneć
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
2Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 VACAT
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 VACAT
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
10Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
11Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 VACAT
12Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
13Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
14Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
15Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
16Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
17Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
18Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
19Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
20Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
2Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
3Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
4Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
7Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
8Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
9Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
10Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
11Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/3 30 VACAT
12Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/3 30 VACAT
13Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 VACAT
Zajęcia nadobowiązkowe
1Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze