Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/2 30 VACAT
4Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 VACAT
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
13Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
14Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
15Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
16Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
17Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud
18Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze