Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Geografia polityczna i demografia (wykład)E/6 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
3Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
4Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Sawicki
5Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/7 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
6Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
7Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
8Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
9Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
10Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
11Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
12Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
13Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
14Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
15Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
16Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
17Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
18Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia i kursy obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze