Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Palusińska
2Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia zbawienia (wykład)Z/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
5Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Patrologia (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
7Psychologia ogólna (wykład)E/3 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
8Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Tomasz Łach
3Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
4Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie Świadectwa Matury Międzynarodowej (CEF C1) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
5Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze