Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Historia zbawienia (wykład)Z/3 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
3Wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgika (wykład)E/4 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
5Wprowadzenie w chrześcijaństwo: prawdy wiary (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
6Wprowadzenie w chrześcijaństwo: życie moralne (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Wstęp ogólny do Pisma Świętego (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Warsztaty
1Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 247) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
4Język włoski - CEF A2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze