Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Logika (wykład)E/4 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Aleksandra Kozłowska
4Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Paweł Gondek
5Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Kozanecka-Dymek
Warsztaty obowiązkowe
1Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Mnemotechnika (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
4Mnemotechnika (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
11Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze