Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Przedmioty specjalizacyjne
1Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/6 30 dr Monika Dunin-Kozicka
2Badania porównawcze w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 dr Justyna Herda
3Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium)Z/4 30 dr Przemysław Tużnik
4Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audiowizualnych (wykład)Z/2 30 Brak obsady
5Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminarium
(należy kontynuować wybrane seminarium)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca dyplomowa
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Szubielska
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Przedmioty specjalizacyjne
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (wykład)Z/6 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
3Przetwarzanie języka naturalnego (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
4Uczenie maszynowe i sieci neuronowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
5Wizualne metody analizy danych (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Praca dyplomowa
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze