Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład)Z/3 30 Ks. dr Marek Słomka
2Neurofilozofia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Kognitywistyka estetyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec
4Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminarium
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Arkadiusz Gut
3Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Robert Trypuz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze