Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
2Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr Wojciech Daszkiewicz
3Neurofilozofia (wykład)E/3 30 VACAT
4Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 VACAT
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 VACAT
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze