Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Neuroantropologia (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
3Marketing i ekonomia kognitywna (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Kawalec
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
5Kognitywistyka estetyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Marketing i ekonomia kognitywna (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Kawalec
2Neuroantropologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce - warsztaty kognitywne: interakcja człowiek-komputer (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Praktyki w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze