Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz
2Neuroantropologia (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
3Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Żuk
4Marketing i ekonomia kognitywna (wykład)E/6 30 dr hab. Jan Kłos
5Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Neuroantropologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
2Marketing i ekonomia kognitywna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce - warsztaty kognitywne: wyszukiwanie informacji w zasobach typu Linked Data (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Trypuz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze