Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura umysłu (wykład)E/6 30 Brak obsady
2Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (wykład)E/3 30 Brak obsady
4Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle (wykład)E/3 30 Brak obsady
5Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (wykład)E/6 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Architektura umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
2Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Wykłady
1Bazy danych i bazy wiedzy (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Ćwiczenia
1Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatoria
1Narzędzia reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Programowanie z elementami inżynierii oprogramowania (konwersatorium)Z/6 60 dr hab. Robert Trypuz
3Przetwarzanie języka naturalnego (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
4Wprowadzenie do komputerów kwantowych (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
5Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze