Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metodologia kognitywistyki (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak
2Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
3Psychofizjologia (wykład)E/3 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Filozofia psychologii (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut
5Koncepcja osoby w psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne - twórcze myślenie (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 139) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
11Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
12Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
13Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
14Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura baz wiedzy (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Konwersatoria
1Architektura baz wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Ontologia w kognitywistyce (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (wykład)E/6 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
2Elementy programowania baz danych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze