Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
12Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura umysłu (wykład)E/6 30 mgr Monika Chylińska
2Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (wykład)E/6 30 Brak obsady
4Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
5Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Architektura umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
2Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Wykłady
1Bazy danych i bazy wiedzy (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Ćwiczenia
1Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatoria
1Narzędzia reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Programowanie z elementami inżynierii oprogramowania (konwersatorium)Z/6 60 dr hab. Robert Trypuz
3Przetwarzanie języka naturalnego (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
4Wprowadzenie do komputerów kwantowych (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
5Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze