Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Językoznawstwo ogólne i kognitywne (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Językoznawstwo ogólne i kognitywne (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Psychofizjologia (warsztaty)Z/4 30 Brak obsady
4Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
5Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
6Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Gryta
8Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 dr Katarzyna Jakubów
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Poznanie wielozmysłowe (wykład)Z/3 30 dr Przemysław Tużnik
2Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (wykład)Z/6 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
3Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Algorytmy (wykład)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Narzędzia reprezentacji wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
3Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze