Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut
2Neuroetyka (wykład)E/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut
4Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)Z/5 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bioinformatyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 139) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
2Fenomenologia i ontologia stanów mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii (wykład)E/6 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Konwersatoria
1Projektowanie baz danych (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze