Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Neuroetyka (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
3Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)Z/5 30 dr Przemysław Tużnik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bioinformatyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
3Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 8 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
2Fenomenologia i ontologia stanów mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Konwersatoria
1Projektowanie baz danych (konwersatorium)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna nieobowiązkowa: Sztuczna inteligencja
w ramach projektu \"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II\"
1Wybrane zastosowanie sztucznej inteligencji (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze