Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
3Kognitywistyka estetyki (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
5Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
6Statystyka opisowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Mykola Chumak
7Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/3 30 dr Paweł Stróżak
8Statystyka opisowa (wykład)E/4 15 dr Mykola Chumak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Mindreading i poznanie społeczne (wykład)Z/6 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Psychologia rozwojowa (wykład)Z/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Algebra liniowa (wykład)Z/3 30 dr Marcin Czakon
2Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
3Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze