Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 15 VACAT
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/6 30 Brak obsady
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
6Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
8Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
9Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 Brak obsady
10Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 Brak obsady
11Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
12Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
14Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
15Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze