Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/5 30 dr Błażej Gębura
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Błażej Gębura
6Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Błażej Gębura
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Stróżak
8Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
9Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Karczewska
11Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
12Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr inż. Kamil Zieliński
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Sara Jurczyk
14Wprowadzenie do SI (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
15Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze