Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo kognitywne (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Metodologia kognitywistyki (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
3Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
4Psychofizjologia (wykład)E/3 30 dr Przemysław Tużnik
5Koncepcja osoby w psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
6Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Kognitywne i logiczne teorie przekonań (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Organizacja pracy naukowej (konwersatorium)Z/3 15 mgr Anna Mazurek
3Biologiczne podstawy procesów kognitywnych (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Programowanie w języku Python na potrzeby sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze