Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biologiczne podstawy procesów kognitywnych (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
2Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Kłos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Biologiczne podstawy procesów kognitywnych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
Konwersatoria obowiązkowe
1Kognitywne i logiczne teorie przekonań (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak
2Organizacja pracy naukowej (konwersatorium)Z/2 15 mgr Anna Mazurek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (wykład)E/6 30 dr Mykola Chumak
2Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Logika w reprezentacji wiedzy (kurs zaawansowany) (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Podstawy informatyki (wykład)E/6 30 dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Logika w reprezentacji wiedzy (kurs zaawansowany) (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Podstawy informatyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Warsztaty
1Warsztaty informatyczne (warsztaty)Z/3 30 mgr Krystyna Szawłowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 228) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
8Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze