Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski
2Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
3Logika formalna (wykład)E/5 15 dr hab. Marek Lechniak
4Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Głąb
5Psychologia poznawcza (wykład)E/6 30 dr Paweł Fortuna
6Językoznawstwo kognitywne (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
7Wprowadzenie do inżynierii ontologii (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2Logika formalna (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak
3Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Justyna Dyzma
4Psychologia poznawcza (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Anna Szymańska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
7Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
10Język rosyjski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze