Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 VACAT
2Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
3Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
4Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 VACAT
6Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
7Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
8Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (wykład)E/6 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
9Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
10Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 Brak obsady
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
16Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
17Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze