Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 dr Andrzej Zykubek
2Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
3Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
4Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Herda
6Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Herda
7Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
8Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
9Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
10Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
11Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
12Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Chumak
14Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Chumak
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
17Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
18Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
19Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Mykola Chumak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 268) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze