Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-213 09:10 - 10:50 T Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)dr Paweł Stróżak
GG-213 10:50 - 12:30 T Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)dr Paweł Stróżak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 10:00 - 11:40 T Bioinformatyka (ćwiczenia)dr Andrzej Zykubek
CN-P11 11:40 - 13:20 T Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
GG-107 13:20 - 15:00 T Neuroetyka (wykład)dr Anna Krajewska
GG-236 15:00 - 16:40 T Inżynieria ontologii (ćwiczenia)dr Rafał Trójczak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-213 10:00 - 11:40 T Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)dr hab. Sebastian Piotrowski
GG-224 12:30 - 14:10 T Fenomenologia i ontologia stanów mentalnych (wykład)dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 10:50 - 12:30 T Inżynieria ontologii (wykład)dr hab. Robert Trypuz
GG-213 12:30 - 14:10 T Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)dr Przemysław Tużnik
C-603 14:10 - 15:50 T Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)dr Przemysław Tużnik
GG-236 15:50 - 17:30 T Projektowanie baz danych (konwersatorium)dr Rafał Trójczak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 10:50 - 12:30 T Kognitywna teoria działania (wykład)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-18 02:37