Wydział Filozofii
Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne doktoranckie)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-38 09:10 - 10:50 T Filozofia religii (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
GG-373 11:40 - 13:20 T Filozofia logiki (konwersatorium)dr hab. Bożena Czernecka-Rej
GG-36 12:30 - 14:10 T Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
GG-44 13:20 - 15:00 A Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminarium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
GG-38 14:10 - 15:00 T Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminarium)Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 09:10 - 10:50 T XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)dr hab. Anna Głąb
C-232 10:00 - 11:40 T Research Ethics (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
C-232 11:40 - 13:20 T Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
CN-P11 13:20 - 15:00 T Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Gutowski
GG-39 15:00 - 16:40 B Problems and History of Ethics (seminarium)Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
GG-213 15:50 - 16:40 T Research Methods (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 10:50 - 12:30 T Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)dr hab. Imelda Chłodna-Błach
GG-236 12:30 - 14:10 T Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)dr hab. Paweł Garbacz
GG-38 12:30 - 14:10 T Philosophy of Education (konwersatorium)dr hab. Imelda Chłodna-Błach
GG-213 15:50 - 17:30 T Mind-body Problem in Contemporary Philosophy (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Gutowski
GG-236 15:50 - 17:30 T Podstawy informatyki (konwersatorium)dr hab. Paweł Garbacz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 11:40 - 13:20 T Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)dr hab. Monika Komsta
GG-212 11:40 - 13:20 T Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 11:40 - 13:20 T Metaphysics of Relations (konwersatorium)Ks. dr hab. Tomasz Duma

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 02:33