Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Monika Łakuta
ONLINE 10:00 - 11:40 T Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Kevin Raynaud
ONLINE 10:50 - 11:40 T Logika (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marcin Czakon
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Kevin Raynaud
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marcin Czakon
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 64) mgr Agnieszka Gołofit
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Mazurkiewicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niestorowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niestorowicz
HS-13 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 52) dr Joanna Kubińska
ONLINE 09:10 - 10:00 T Logika (wykład)dr Marcin Czakon
ONLINE 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Leticia López Martínez
ONLINE 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Leticia López Martínez
ONLINE 13:20 - 15:00 T Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)dr Pablo de la Fuente de Pablo
ONLINE 15:00 - 15:50 T Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)dr Pablo de la Fuente de Pablo
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Monika Łakuta
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niestorowicz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Monika Łakuta
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niestorowicz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paulina Mazurkiewicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Monika Łakuta
ONLINE 16:40 - 18:20 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marcin Karkut
ONLINE 18:20 - 20:00 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marcin Karkut
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
HS-7A 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 105) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7B 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 106) mgr Piotr Olejarnik
ONLINE 11:40 - 13:20 T Historia Hiszpanii I (konwersatorium)dr Marcin Karkut
ONLINE 13:20 - 14:10 T Historia Hiszpanii II (konwersatorium)dr Marcin Karkut

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-30 12:19