Wydział Filozofii
Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-36 08:20 - 10:00 T Introductory Course of Latin for Philosophers (konwersatorium)dr hab. Monika Komsta
GG-224 10:00 - 11:40 T Structure, Kinds and Ways of Resolving Moral Dilemmas (konwersatorium)dr Wojciech Lewandowski
GG-38 16:40 - 18:20 T Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminarium)Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
GG-36 18:20 - 20:00 T St. Thomas - Summa Theologiae (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-39 10:50 - 12:30 T Problems and History of Ethics (seminarium)Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
GG-38 11:40 - 13:20 T Heritage of Polish Culture (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
GG-38 13:20 - 15:00 T Elements of Metaphysics and Philosophical Anthropology (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
C-102A 15:50 - 17:30 T History of Relationship Between the Natural Sciences and Philosophy (konwersatorium)Ks. dr Marek Słomka
GG-217 16:40 - 18:20 T Epistemology: Philosophy of Mind (seminarium)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-36 17:30 - 19:10 T The Bible - its Nature and Role in Culture (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-249 12:30 - 14:10 T Aristotle - Metaphysics (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch
GG-212 15:50 - 17:30 T Aristotle - Nicomachean Ethics - On the Soul (De anima) (konwersatorium)Ks. dr Piotr Pasterczyk
GG-38 15:50 - 17:30 T The Problem of Substance and the Nature of Being (konwersatorium)Ks. dr hab. Tomasz Duma
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 07:30 - 09:10 T Plato - The Republic (Politeia) (konwersatorium)Ks. dr Piotr Pasterczyk
GG-249 09:10 - 10:50 T Analysis and Editing of Scientific (Philosophical) Texts (konwersatorium)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
GG-212 13:20 - 15:00 T The Origin of Religion - Apology for the Religion - the "Logic" of Conversion (konwersatorium)dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
GG-42 15:00 - 16:40 T Philosophy of Antiquity as Therapy (konwersatorium)dr Marcin Iwanicki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-603 10:50 - 12:30 T Multimedial Scientific Presentation (konwersatorium)mgr Krystyna Szawłowska
GG-249 15:00 - 16:40 T Main Topics in History of Philosophy (konwersatorium)dr Piotr Szałek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 17:17