Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 17:30 2 Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-03ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2020-10-10ONLINE 10:00 - 13:20 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2020-10-10ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2020-10-10ONLINE 12:30 - 17:30 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-15ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-16ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2020-10-16ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2020-10-16ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-17ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-10-17ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-10-17ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2020-10-17ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-22ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-29ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2020-11-05ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-07ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2020-11-14ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-19ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-20ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2020-11-20ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2020-11-20ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2020-11-20ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-21ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-11-21ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-26ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-28ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-03ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-04ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2020-12-04ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
2020-12-04ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-05ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 12:30 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2020-12-05ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2020-12-05ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2020-12-05ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-18ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2021-01-08ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-09ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-21ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-22ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2021-01-22ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2021-01-22ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-23ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2021-01-23ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-01-23ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-19ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2021-02-19ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2021-02-19ONLINE 18:20 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-20ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-02-20ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-02-20ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-02-20ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-02-25ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2021-03-04ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-05ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-06ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2021-03-06ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2021-03-06ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-03-06ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2021-03-06ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-03-06C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-03-06CI-205 14:10 - 19:10 Theological and legal sense of Canon Law (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-19ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2021-03-19ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2021-03-19ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-20ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 14:10 - 18:20 Prawo mediów (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 14:10 - 18:20 Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-03-20ONLINE 14:10 - 18:20 Zakłady publiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-04-03ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-04-03ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-04-03ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2021-04-03ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2021-04-03ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-04-03CI-205 14:10 - 19:10 Theological and legal sense of Canon Law (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
2021-04-03C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-09ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-22ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-23ONLINE 16:40 - 19:10 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2021-04-23ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2021-04-23ONLINE 16:40 - 20:00 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-24ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2021-04-24C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-04-24ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-04-24ONLINE 14:10 - 17:30 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2021-04-24CI-205 14:10 - 19:10 Theological and legal sense of Canon Law (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-29ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-07ONLINE 16:40 - 20:00 Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-08ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2021-05-08ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2021-05-08ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-05-08ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-05-08CI-205 14:10 - 19:10 Theological and legal sense of Canon Law (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
2021-05-08C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-13ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2021-05-20ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-21ONLINE 16:40 - 18:20 Prawa człowieka (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2021-05-21ONLINE 16:40 - 19:10 Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2021-05-21ONLINE 16:40 - 20:00 Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-22ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
2021-05-22ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo karne procesowe (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2021-05-22ONLINE 10:50 - 12:30 Historia prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2021-05-22CI-205 14:10 - 19:10 Theological and legal sense of Canon Law (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
2021-05-22C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-05-22ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-06-05ONLINE 08:20 - 10:50 Aktualne zagadnienia prawne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2021-06-05ONLINE 10:50 - 14:10 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2021-06-05C-703 14:10 - 18:20 Introduction to Sport Law (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2021-06-05ONLINE 14:10 - 18:20 A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
2021-06-05ONLINE 14:10 - 15:50 La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-06-17ONLINE 16:40 - 18:20 La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19