Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Positive psychology (wykład)dr Emilia Mielniczuk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:50 - 17:30 T Coping with stress (wykład)dr Ewa Sokołowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Leadership (wykład)dr Piotr Mamcarz
ONLINE 09:10 - 12:30 T Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych (seminarium)prof. dr hab. Piotr Francuz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium doktoranckie ze społecznej psychologii osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-10-17ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
2020-10-17ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
2020-10-17ONLINE 15:50 - 19:10 Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
2020-10-24ONLINE 09:10 - 15:50 Eyetracking in psychology (wykład)dr Agnieszka Fudali-Czyż
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-30ONLINE 15:50 - 20:50 Emotions and motivation in everyday social life (wykład)dr Małgorzata Torój
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-11-21ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2020-11-21ONLINE 15:50 - 19:10 Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-27ONLINE 16:40 - 19:10 Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-28ONLINE 09:10 - 15:50 Eyetracking in psychology (wykład)dr Agnieszka Fudali-Czyż
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-04ONLINE 15:50 - 20:50 Emotions and motivation in everyday social life (wykład)dr Małgorzata Torój
2020-12-11ONLINE 15:50 - 20:50 Emotions and motivation in everyday social life (wykład)dr Małgorzata Torój
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
2020-12-12ONLINE 15:50 - 19:10 Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
2020-12-19ONLINE 09:10 - 15:00 Eyetracking in psychology (wykład)dr Agnieszka Fudali-Czyż
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-15ONLINE 15:50 - 20:50 Emotions and motivation in everyday social life (wykład)dr Małgorzata Torój
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)prof. dr hab. Stanisława Steuden
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
2021-01-16ONLINE 09:10 - 12:30 Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 12:30 - 15:50 Recenzowanie prac naukowych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
2021-01-16ONLINE 15:50 - 19:10 Jakościowa analiza danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-22ONLINE 15:50 - 20:50 Emotions and motivation in everyday social life (wykład)dr Małgorzata Torój
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-23ONLINE 09:10 - 15:00 Eyetracking in psychology (wykład)dr Agnieszka Fudali-Czyż

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19