Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 16:40 - 18:20 T Psycholingwistyczne aspekty akwizycji i dydaktyki języków (konwersatorium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-243 14:10 - 15:50 T Semantyczno-kognitywna analiza dyskursu (konwersatorium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-249 15:50 - 16:40 T Językoznawstwo kognitywne (seminarium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:00 - 16:40 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-24ONLINE 16:40 - 19:10 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19