Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
TZ-WNH 08:20 - 09:10 T Współczesna polszczyzna ogólna w odmianie mówionej (wykład)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 15:00 - 16:40 T Composers and totalitarian regimes: Prokofiev, Shostakovich, Strauss and Furtwaengler (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 T Psycholingwistyczne aspekty akwizycji i dydaktyki języków (konwersatorium)prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 13:20 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
GG-243 14:10 - 15:50 T Semantyczno-kognitywna analiza dyskursu (konwersatorium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-249 15:50 - 16:40 T Językoznawstwo kognitywne (seminarium)dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-939 10:50 - 12:30 T Fikcje historii: historiografia, powieść i film w XX i XXI wieku (wykład)dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 A Dawne i nowe w języku (seminarium)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 A Literackie symbolizmy w XX wieku wobec teorii symbolu (Maria Podraza-Kwiatkowska, Izodora Dąmbska, Paul Ricoeur, Max Bense) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
TZ-WNH 15:50 - 17:30 B Media and culture: theory and practice (wykład)
Od: 2020-11-20 do 2021-09-30
mgr Grzegorz Jędrek
ONLINE 17:30 - 18:20 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)dr hab. Paweł Kras
ONLINE 18:20 - 19:10 T Heresy and Literacy: New Approaches to the Study of Religious Dissent in the Late Middle Ages (wykład)dr hab. Paweł Kras

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-24ONLINE 16:40 - 19:10 Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19