Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-042B 07:30 - 09:10 T Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa 2) mgr Marcin Superczyński
GG-47A 07:30 - 09:10 T Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-042B 09:10 - 10:50 T Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa 1) mgr Marcin Superczyński
GG-47A 09:10 - 10:50 T Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa 2) mgr Robert Furmańczuk
GG-47E 10:50 - 12:30 T Serwisy informacyjne (konwersatorium)mgr Marcin Superczyński
GG-042B 13:20 - 15:00 T Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-906 07:30 - 09:10 T Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
C-524 07:30 - 09:10 T Komunikacja wizualna (seminarium)dr Małgorzata Sławek-Czochra
GG-042B 08:20 - 09:10 T Gatunki i formaty telewizyjne (wykład)dr Joanna Sosnowska
C-906 09:10 - 10:50 T Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa 2) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-042B 09:10 - 10:50 T Krytyka i recenzja filmowa (konwersatorium)dr Joanna Sosnowska
C-416 10:50 - 12:30 T Grafika reklamy: podstawy projektowania (konwersatorium)dr Małgorzata Sławek-Czochra
GG-042B 10:50 - 12:30 T Scenariusz filmu i programu telewizyjnego (konwersatorium)dr Joanna Sosnowska
C-324 17:30 - 19:10 A Dyskurs publiczny (wykład)dr hab. Dariusz Wadowski
CTW-203 17:30 - 19:10 B Strategie i narzędzia komunikacji w social i mobile mediach (konwersatorium)dr Łukasz Sarowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-906 07:30 - 09:10 B Copywriting SEO (ćwiczenia)mgr Piotr Lewandowski
C-906 09:10 - 10:50 T Pozycjonowanie marki (konwersatorium)mgr Piotr Lewandowski
CTW-203 15:50 - 17:30 T Media relations i rzecznik prasowy (konwersatorium)mgr Paweł Wieczorek
CTW-203 17:30 - 19:10 A Praca redakcji medialnej (konwersatorium)mgr Paweł Wieczorek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-042B 07:30 - 09:10 T Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)dr Joanna Sosnowska
GG-042B 09:10 - 10:50 B Copywriting - język, tworzenie komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)dr Joanna Sosnowska
C-906 10:50 - 12:30 T Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Rafał Pastwa
C-906 12:30 - 14:10 T Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Rafał Pastwa
CTW-104 14:10 - 15:50 B Warsztaty kompetencji miękkich (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
CTW-104 14:10 - 15:50 A Warsztaty kreatywnego myślenia (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-104 07:30 - 09:10 A Wiedza o sztuce (wykład)dr Małgorzata Sławek-Czochra
CTW-104 09:10 - 10:50 T Komunikacja wizualna (wykład)dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
GG-47E 10:50 - 12:30 B Gatunki i formaty radiowe (wykład)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-47E 12:30 - 14:10 B Techniki wystąpień publicznych (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
C-906 14:10 - 15:50 T Negocjacje i mediacje (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Aneta Duda
C-906 15:50 - 17:30 T Negocjacje i mediacje (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Aneta Duda
C-524 17:30 - 19:10 T Public relations i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 08:16