Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-403A 14:10 - 15:50 T Bazy danych (seminarium)dr Andrzej Michalski
WMP-604 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo danych (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
WMP-403A 15:50 - 17:30 T Bazy danych (pracownia dyplomowa)dr Andrzej Michalski
WMP-604 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
ONLINE 16:40 - 18:20 T Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)prof. dr hab. Piotr Matus
WMP-221 17:30 - 19:10 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 3) dr Michał Horodelski
ONLINE 18:20 - 19:10 T Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
WMP-206B 18:20 - 20:00 T Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)dr Marcin Płonkowski
WMP-222 19:10 - 20:50 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 3) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-221 19:10 - 20:50 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Horodelski
WMP-206B 20:00 - 21:40 T Zarządzanie sieciami komputerowymi (laboratorium)dr Marcin Płonkowski
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Sztuczna inteligencja (seminarium)dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 10:50 - 12:30 T Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (wykład)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-216 10:50 - 12:30 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 1) mgr inż. Magdalena Wilkołazka
ONLINE 11:40 - 13:20 T Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)dr hab. Ryszard Kozera
WMP-116 12:30 - 14:10 T Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (laboratorium)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-216 12:30 - 14:10 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa 2) mgr inż. Magdalena Wilkołazka
WMP-118 15:00 - 15:50 T Aplikacje w środowisku Java (wykład)dr Dorota Pylak
WMP-222 15:50 - 17:30 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 1) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-215 15:50 - 17:30 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 2) mgr inż. Kamil Zieliński
WMP-222 17:30 - 19:10 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 4) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-215 17:30 - 19:10 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 1) mgr inż. Kamil Zieliński
ONLINE 18:20 - 19:10 T Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
WMP-403A 19:10 - 20:50 T Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ihor Korol
WMP-222 19:10 - 20:50 T Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa 2) mgr Krzysztof Buszowski
WMP-215 19:10 - 20:50 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 3) mgr inż. Kamil Zieliński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
WMP-118 08:20 - 10:00 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (konwersatorium)mgr Piotr Kociuba
WMP-206B 10:00 - 11:40 T Inżynieria oprogramowania (seminarium)dr Joanna Kapusta
WMP-215 10:00 - 11:40 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa 1) mgr Piotr Kociuba
WMP-117 11:40 - 13:20 T Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-604 11:40 - 13:20 T Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
WMP-215 11:40 - 13:20 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa 2) mgr Piotr Kociuba
WMP-206B 13:20 - 15:00 T Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)dr Joanna Kapusta
WMP-117 13:20 - 15:00 T Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
WMP-604 13:20 - 15:00 T Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
WMP-215 13:20 - 15:00 T Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa 3) Vacat
WMP-21 16:40 - 18:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
WMP-215 18:20 - 20:00 T Aplikacje internetowe (seminarium)dr Marcin Płonkowski
WMP-215 20:00 - 21:40 T Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)dr Marcin Płonkowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)dr Viktor Melnyk
WMP-206A 15:50 - 17:30 T Analiza danych w języku R (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ihor Korol
WMP-206A 17:30 - 19:10 T Analiza danych w języku R (laboratorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ihor Korol
WMP-206A 19:10 - 20:50 T Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ihor Korol
WMP-215 19:10 - 20:50 T Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa 4) mgr inż. Kamil Zieliński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
WMP-221 07:30 - 09:10 T Programowanie w środowisku .NET (wykład)dr Michał Horodelski
WMP-221 09:10 - 10:50 T Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa 1) dr Michał Horodelski
WMP-604 10:00 - 11:40 T Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
WMP-221 10:50 - 12:30 T Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa 2) dr Michał Horodelski
WMP-222 11:40 - 13:20 T Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 19:10 A Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (pracownia dyplomowa)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
WMP-118 15:50 - 17:30 B Programowanie aplikacji mobilnych (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
ONLINE 15:50 - 19:10 A Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)dr Viktor Melnyk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (seminarium)prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Systemy multimedialne (seminarium)dr Viktor Melnyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-02 17:16