Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-803 09:10 - 10:50 T Egzegeza ksiąg prorockich ST - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
C-838 10:00 - 11:40 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-809 14:10 - 15:00 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-818 16:40 - 18:20 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-818 18:20 - 20:00 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-819 09:10 - 12:30 B Protologia (wykład)Ks. dr Łukasz Mudrak
C-805 10:00 - 11:40 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-809 10:50 - 12:30 T Geografia i archeologia krajów biblijnych (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
C-819 10:50 - 12:30 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-826 11:40 - 13:20 T Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich- wybrane zagadnienia (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-803 11:40 - 13:20 B Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
C-818 11:40 - 13:20 T Teologia ewangelizacji (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-805 11:40 - 12:30 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-849 11:40 - 15:00 A Teologia życia konsekrowanego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-807 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-823 14:10 - 15:50 T Egzegeza literatury mądrościowej i ksiąg poetyckich ST (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
C-838 14:10 - 15:50 A Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-838 14:10 - 17:30 B Teologia metodystyczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-818 15:00 - 15:50 T Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 16:40 - 18:20 T Katecheza dorosłych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-925 17:30 - 19:10 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-805 18:20 - 20:00 T Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 07:30 - 09:10 B Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
C-818 08:20 - 10:00 T Dzieje liturgii w Polsce - okres potrydencki (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-818 10:00 - 11:40 T Muzyka w liturgii (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-818 11:40 - 13:20 T Hermeneutyka liturgiczna (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-807 11:40 - 13:20 T Pedagogika religii (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-935 11:40 - 13:20 T Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-803 12:30 - 14:10 T Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
C-807 13:20 - 15:00 T Metodyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-818 14:10 - 15:50 T Duchowość liturgiczna (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-838 14:10 - 15:50 A Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-849 15:00 - 16:40 T Duchowość laikatu (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-817 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-805 15:50 - 17:30 T Instytucje - kult - dzieje ludu Przymierza (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-818 15:50 - 17:30 T Przepowiadanie słowa Bożego w celebracji sakramentów (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-803 16:40 - 18:20 T Egzegeza Dzieła Janowego - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-818 17:30 - 19:10 T Przepowiadanie w mediach (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Przestrzeń i sztuka w liturgii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-849 09:10 - 10:50 T Pobożność katolicka (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 10:00 - 11:40 T Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Duszpasterstwo społeczne (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-838 12:30 - 14:10 T Historia katechezy cz. II (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-829 12:30 - 14:10 T Historiografia kościelna (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-849 12:30 - 14:10 T Teologia powołania (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-829 14:10 - 15:00 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-838 14:10 - 15:50 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-803 15:00 - 16:40 T Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 15:50 - 17:30 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-838 17:30 - 19:10 T Psychologia katechezy dzieci (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-807 18:20 - 20:00 T Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-849 10:00 - 11:40 T Duchowość maryjna (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-807 10:00 - 11:40 T Duszpasterstwo nadzwyczajne (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-849 11:40 - 13:20 T Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-807 11:40 - 13:20 T Socjografia religii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-10C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-11C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-24C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-25C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
2024-01-03C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-09C-849 11:40 - 15:00 Teologia życia konsekrowanego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
2024-01-16C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-17C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-24 17:16