Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 09:10 - 10:00 T Lingwistyka kulturowa (wykład)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
CN-204 10:00 - 11:40 T Oto odlatuję! Poezja europejska XVI i XVII w. w spotkaniu z ponadzmysłowym (konwersatorium)prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
CN-202 13:20 - 14:10 T Dramat najnowszy (ćwiczenia)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-215 13:20 - 15:00 T Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-204 14:10 - 15:00 T Przełamywanie konwencji dramatyczno-teatralnych (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-204 15:00 - 15:50 T Teatr a film (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CN-204 15:50 - 16:40 T Dramat a teatr XX wieku (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-204 16:40 - 17:30 T Teatr w mediach (konwersatorium)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-204 17:30 - 19:10 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-204 07:30 - 09:10 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper
CN-204 09:10 - 10:50 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-203 10:50 - 11:40 T Przemysł filmowy (konwersatorium)Ks. dr Mariusz Lach
CN-203 11:40 - 13:20 T Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)dr hab. Monika Kulesza
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 10:00 T Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)
Od: 2023-10-01 do 2024-01-02
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-202 10:00 - 11:40 T Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)
Od: 2023-10-01 do 2024-01-02
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-215 11:40 - 13:20 T Krytyka i polityka (wykład)
Od: 2023-10-01 do 2024-01-02
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-230 13:20 - 15:00 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Anna Czapla
CN-204 15:00 - 15:50 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-204 15:50 - 16:40 T Główne nurty polskiego romantyzmu na tle europejskim (wykład)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
CN-204 16:40 - 18:20 T Wybrane zagadnienia literatury emigracyjnej (konwersatorium)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 09:10 - 10:50 T Etyka (wykład)dr hab. Wojciech Lewandowski
CN-204 10:50 - 12:30 T Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 17:16