Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr Anna Szarek-Zwijacz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 12:30 - 14:10 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 B Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 16:40 - 19:10 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
ONLINE 16:40 - 19:10 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Mateusz Hypiak
ONLINE 16:40 - 19:10 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 B Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr Paweł Bucoń
ONLINE 16:40 - 19:10 T Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr Ilona Grądzka
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 20:00 - 20:50 T Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 08:20 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 08:20 - 09:10 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
ONLINE 09:10 - 10:50 B Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Agnieszka Lasota
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:00 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 10:00 - 11:40 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 10:50 - 11:40 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 11:40 - 12:30 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
ONLINE 11:40 - 12:30 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 B Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 11:40 - 12:30 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 12:30 - 14:10 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 12:30 - 14:10 A Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 12:30 - 13:20 T Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 12:30 - 13:20 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 7) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 13:20 - 14:10 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 8) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 14:10 - 15:50 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
ONLINE 14:10 - 15:50 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 14:10 - 15:00 T Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 9) dr hab. Anna Słowikowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 8) dr Damian Bara
ONLINE 15:50 - 17:30 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 15:50 - 16:40 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 9) dr Damian Bara
ONLINE 17:30 - 18:20 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
ONLINE 17:30 - 18:20 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 3) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 18:20 - 19:10 T Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
ONLINE 08:20 - 09:10 T Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:00 - 10:50 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Zarys prawa kanonicznego (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
ONLINE 13:20 - 15:00 T American constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 A Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich
ONLINE 13:20 - 15:00 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)dr Katarzyna Dębińska-Domagała
ONLINE 13:20 - 15:00 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Comparative constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 B Introduction to American legal system (konwersatorium) VACAT
ONLINE 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
ONLINE 15:50 - 17:30 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 5) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 15:50 - 17:30 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 8) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo karne wykonawcze (seminarium)dr Grzegorz Skrobotowicz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 4) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 10) dr Damian Bara
ONLINE 16:40 - 17:30 T Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 4) dr Michał Skwarzyński
ONLINE 16:40 - 18:20 A Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Paulina Brejdak
ONLINE 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 5) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 11) dr Damian Bara
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
ONLINE 13:20 - 15:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 12) dr Damian Bara
ONLINE 14:10 - 15:50 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 14:10 - 15:50 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr Judyta Dworas-Kulik
ONLINE 15:00 - 15:50 T Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo Rady Europy (wykład)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Michał Jędrzejczyk
ONLINE 15:50 - 16:40 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 16:40 - 17:30 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr Judyta Dworas-Kulik
ONLINE 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 7) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 13) dr Damian Bara
ONLINE 16:40 - 17:30 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 16:40 - 18:20 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Aleksandra Karpińska
ONLINE 16:40 - 18:20 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Aleksandra Karpińska
ONLINE 17:30 - 18:20 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 17:30 - 19:10 B Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 2) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 17:30 - 19:10 A Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 3) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 6) dr Marek Dąbrowski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 14) dr Damian Bara
ONLINE 18:20 - 19:10 T Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
ONLINE 18:20 - 19:10 T Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-09ONLINE 13:20 - 15:00 Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa 12) dr Damian Bara
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-05ONLINE 12:30 - 14:10 Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
2020-11-05ONLINE 12:30 - 14:10 Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa 2) dr Robert Tabaszewski
2020-11-05ONLINE 12:30 - 15:00 Prawo Rady Europy (wykład)dr Robert Tabaszewski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-11ONLINE 10:00 - 11:40 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2020-12-11ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
2020-12-18ONLINE 11:40 - 12:30 Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-20ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 17:19