Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne gospodarcze (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CTW-302 10:50 - 12:30 A Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CTW-302 10:50 - 12:30 B Postępowanie cywilne (wykład)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-613B 12:30 - 13:20 T Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-601 12:30 - 14:10 A Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-301 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CTW-302 12:30 - 14:10 T Prawo sportowe (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-608 12:30 - 14:10 T Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-206 13:20 - 15:00 T Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-613B 13:20 - 14:10 T Prawo bioetyczne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-303 13:20 - 15:00 T Prawo umów handlowych (wykład)dr Dariusz Bucior
C-741 13:20 - 16:40 A Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-304 13:20 - 15:00 T Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)dr Sławomir Hypś
C-601 14:10 - 15:00 T Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Marek Dobrowolski
C-703 14:10 - 15:50 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-608 14:10 - 15:50 T Prawo autorskie (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-717 14:10 - 15:50 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
C-701A 14:10 - 17:30 A Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-613A 14:10 - 16:40 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 14) dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-301 15:00 - 16:40 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CI-303 15:00 - 16:40 T Prawo handlowe (seminarium)dr Dariusz Bucior
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś
C-717 15:50 - 17:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-613A 16:40 - 17:30 T Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Alicja Kiczor
C-613B 16:40 - 18:20 B Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Zuzanna Gądzik
C-719 16:40 - 18:20 B Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Olga Nowak-Dziwina
C-719 16:40 - 18:20 A Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Olga Nowak-Dziwina
C-613A 17:30 - 18:20 T Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Alicja Kiczor
C-613A 18:20 - 20:00 T Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)dr Krzysztof Dobieżyński
C-703 18:20 - 20:00 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-707 18:20 - 20:00 T Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
C-613B 18:20 - 20:00 B Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Zuzanna Gądzik
C-608 19:10 - 20:00 T Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 08:20 - 10:00 T Prawo pracy (wykład)dr hab. Paweł Nowik
CI-303 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Emil Kowalik
C-719 10:00 - 11:40 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
C-601 11:40 - 12:30 T Archeologia prawna (konwersatorium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
C-512 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
CI-303 11:40 - 13:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Emil Kowalik
C-716 11:40 - 13:20 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
CI-203 11:40 - 12:30 T Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)dr hab. Paweł Nowik
C-717 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
C-701A 13:20 - 15:00 T Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-303 13:20 - 15:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Emil Kowalik
C-601 13:20 - 15:00 B Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
C-601 13:20 - 15:00 A Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Milena Kloczkowska
C-613B 15:00 - 15:50 T Ekspertyza sądowa (konwersatorium)dr Joanna Dzierżanowska
C-703 15:00 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-719 15:00 - 17:30 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 6) dr Maciej Jarota
C-601 15:00 - 17:30 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Milena Kloczkowska
CTW-302 15:00 - 16:40 T Sądowa ochrona rodziny (wykład)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-303 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Jolanta Kmiecicka
C-613A 15:50 - 17:30 T Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
C-703 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
C-702A 16:40 - 18:20 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-701A 16:40 - 17:30 T Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Piotr Telusiewicz
C-719 17:30 - 20:00 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 2) dr Maciej Jarota
C-701A 17:30 - 18:20 T Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Piotr Telusiewicz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-304 09:10 - 10:50 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)dr Edyta Krzysztofik
CI-303 09:10 - 11:40 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Milena Kloczkowska
C-719 09:10 - 11:40 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 13) dr hab. Sebastian Kwiecień
C-601 09:10 - 10:50 T Prawo wykroczeń (wykład)dr Damian Szeleszczuk
CI-103 09:10 - 10:50 T Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
C-703 10:00 - 11:40 B Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
C-608 10:00 - 10:50 4 Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)dr Jacek Trzewik
C-601 10:50 - 11:40 T Nauka o karze (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
CI-103 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Paulina Woś
C-701A 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
CI-407 10:50 - 12:30 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
C-719 11:40 - 13:20 T Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-717 11:40 - 13:20 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-303 11:40 - 14:10 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Milena Kloczkowska
C-613A 12:30 - 14:10 T Kryminalistyka (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-707 12:30 - 14:10 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
CI-303A 13:20 - 15:00 T Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
C-719 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-717 13:20 - 15:00 T Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
CI-204 15:00 - 16:40 T International Human Rights in Practice (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 4) dr Krzysztof Dobieżyński
C-719 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Wrzaszcz
C-601 15:50 - 16:40 T Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)dr Damian Bara
CI-204 16:40 - 18:20 T Legal Skills Seminar (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-303 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Katarzyna Woch
C-703 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 14) dr Emil Kowalik
C-717 17:30 - 19:10 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-601 17:30 - 19:10 B Moot Court (konwersatorium) VACAT
C-719 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Wrzaszcz
CTW-302 17:30 - 19:10 T Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
C-608 17:30 - 19:10 T Sądownictwo administracyjne (wykład)dr hab. Jerzy Parchomiuk
CI-303 18:20 - 19:10 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Katarzyna Woch
C-613B 18:20 - 20:50 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 5) dr Maciej Jarota
CI-303 19:10 - 20:00 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 2) VACAT
C-608 19:10 - 20:00 T Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jerzy Parchomiuk
C-608 20:00 - 20:50 T Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa 2) VACAT
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-707 08:20 - 10:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Edyta Gapska
CI-203 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
C-601 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
C-703 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-707 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Edyta Gapska
CI-204 10:00 - 11:40 A Prawo reklamy (konwersatorium)dr Marek Dąbrowski
CTW-302 11:40 - 12:30 T Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-707 11:40 - 14:10 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Milena Kloczkowska
C-613B 11:40 - 13:20 B Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aneta Abramowicz
C-613B 11:40 - 13:20 A Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa 2) dr Aneta Abramowicz
C-703 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-304 13:20 - 15:00 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 2) dr Krzysztof Dobieżyński
C-608 14:10 - 15:50 B Prawo cmentarne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-707 14:10 - 15:50 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-204 15:00 - 16:40 T Negotiations (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 3) dr Krzysztof Dobieżyński
C-707 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-103A 16:40 - 17:30 B Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)mgr Michał Hałasa
CI-303 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Katarzyna Woch
CI-304 16:40 - 18:20 T Prawo zamówień publicznych (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
C-608 16:40 - 18:20 T Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)dr Piotr Sławicki
CI-204 16:40 - 18:20 T Torts (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-103A 17:30 - 19:10 B Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Michał Hałasa
CI-103A 17:30 - 19:10 A Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa 2) VACAT
CI-203 18:20 - 20:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Katarzyna Woch
CI-303 18:20 - 20:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-703 18:20 - 20:50 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 3) dr Maciej Jarota
CI-304 18:20 - 19:10 T Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
C-613A 18:20 - 19:10 T Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Damian Bara
CI-304 19:10 - 20:00 T Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
C-613A 19:10 - 20:00 T Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Damian Bara
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-719 08:20 - 10:50 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Milena Kloczkowska
CI-304 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 1) dr Krzysztof Dobieżyński
C-703 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Paulina Woś
CI-304 10:00 - 11:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 7) dr Krzysztof Dobieżyński
C-719 10:50 - 13:20 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Milena Kloczkowska
C-613B 10:50 - 12:30 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 8) dr Katarzyna Mełgieś
CI-300 10:50 - 12:30 T Sądownictwo międzynarodowe (wykład)dr Anna Szarek-Zwijacz
C-703 10:50 - 11:40 T Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Woś
CI-304 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 5) dr Krzysztof Dobieżyński
C-703 11:40 - 12:30 T Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paulina Woś
CI-300 12:30 - 13:20 T Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Szarek-Zwijacz
C-716A 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Michał Jędrzejczyk
CI-304 13:20 - 15:00 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 6) dr Krzysztof Dobieżyński
CI-300 13:20 - 14:10 T Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Szarek-Zwijacz
C-608 14:10 - 15:50 T Prawo konsumenckie (wykład)dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
C-719 15:50 - 18:20 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 1) dr Maciej Jarota
C-719 18:20 - 20:50 T Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa 4) dr Maciej Jarota

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-30ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
2021-04-13ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-15ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-20ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-22ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-27ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-29ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-04ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-06ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-11ONLINE 17:30 - 20:00 Global Health Law (wykład) VACAT

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19