Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:50 T Prawo handlowe (wykład)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (wykład)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 12:30 - 14:10 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 16:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 16:40 - 18:20 B Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 16:40 - 19:10 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
ONLINE 16:40 - 19:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 12) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 16:40 - 19:10 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Konrad Węgliński
ONLINE 16:40 - 18:20 B Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr Paweł Bucoń
ONLINE 16:40 - 19:10 T Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)dr Ilona Grądzka
ONLINE 17:30 - 20:00 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 20:00 - 20:50 T Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)mgr Daria Mikos
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 11) dr Emil Kowalik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
ONLINE 09:10 - 10:50 B Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Agnieszka Lasota
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:00 - 12:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 9) dr Katarzyna Mełgieś
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 14) dr Emil Kowalik
ONLINE 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 11:40 - 12:30 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
ONLINE 11:40 - 12:30 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 B Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 12:30 - 14:10 B Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 12:30 - 14:10 A Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Emil Kowalik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 14:10 - 15:50 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
ONLINE 14:10 - 15:50 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
ONLINE 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 11) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
ONLINE 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paweł Zdanikowski
ONLINE 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Olga Nowak-Dziwina
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 15:50 - 16:40 T Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 18:20 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
ONLINE 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 17:30 - 18:20 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Olga Nowak-Dziwina
ONLINE 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 12) dr Paweł Zdanikowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
ONLINE 08:20 - 09:10 T Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Paulina Woś
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:00 - 10:50 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Edyta Gapska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T American constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 A Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich
ONLINE 13:20 - 15:00 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)dr Katarzyna Dębińska-Domagała
ONLINE 13:20 - 15:00 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Comparative constitutional law (wykład)dr Delaine Swenson, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Michał Hałasa
ONLINE 15:50 - 17:30 B Introduction to American legal system (konwersatorium) VACAT
ONLINE 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
ONLINE 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 7) dr Paweł Zdanikowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 12) dr Emil Kowalik
ONLINE 16:40 - 18:20 A Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Paulina Brejdak
ONLINE 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Jerzy Parchomiuk
ONLINE 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Karolina Klin
ONLINE 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Michał Hałasa
ONLINE 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 15) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Edyta Gapska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 12:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 10) dr Katarzyna Mełgieś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Edyta Gapska
ONLINE 12:30 - 13:20 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
ONLINE 14:10 - 15:50 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 14:10 - 15:50 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)dr Judyta Dworas-Kulik
ONLINE 15:00 - 15:50 T Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo Rady Europy (wykład)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Michał Jędrzejczyk
ONLINE 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 7) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Zdanikowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
ONLINE 16:40 - 17:30 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr Judyta Dworas-Kulik
ONLINE 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 17:30 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
ONLINE 17:30 - 18:20 T Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Adrian Zbiciak
ONLINE 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Michał Hałasa
ONLINE 18:20 - 19:10 T Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)dr Adrian Zbiciak
ONLINE 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 8) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Zdanikowski
ONLINE 18:20 - 19:10 T Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 11:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 13) dr Bartosz Kuś
ONLINE 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 9) dr Paulina Woś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa 10) dr Paulina Woś
ONLINE 11:40 - 14:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Małgorzata Nowińska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
ONLINE 12:30 - 15:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr Dariusz Bucior
ONLINE 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 8) dr Dariusz Bucior
ONLINE 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Michał Hałasa
ONLINE 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 15) mgr Michał Hałasa

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-10ONLINE 10:00 - 12:30 Prawo handlowe (wykład)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-05ONLINE 12:30 - 14:10 Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Robert Tabaszewski
2020-11-05ONLINE 12:30 - 15:00 Prawo Rady Europy (wykład)dr Robert Tabaszewski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-20ONLINE 17:30 - 20:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr Dariusz Bucior
2020-11-27ONLINE 17:30 - 20:00 Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa 8) dr Dariusz Bucior
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-01ONLINE 08:20 - 10:00 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-11ONLINE 10:00 - 11:40 Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2020-12-11ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-16ONLINE 11:40 - 14:10 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa 9) dr Katarzyna Mełgieś
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-12-18ONLINE 11:40 - 12:30 Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 17:19