Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-703 10:50 - 12:30 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-717 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-409 11:40 - 13:20 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
C-717 12:30 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
CI-301 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-741 13:20 - 16:40 A Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-303 15:00 - 16:40 T Prawo handlowe (seminarium)dr Dariusz Bucior
C-703 18:20 - 20:00 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-719 10:00 - 11:40 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik
C-717 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
CI-304 15:50 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 7) dr Michał Skwarzyński
CI-304 17:30 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 8) dr Michał Skwarzyński
CI-304 19:10 - 20:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 9) dr Michał Skwarzyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-717 10:00 - 11:40 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-407 10:50 - 12:30 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
C-707 12:30 - 14:10 T Prawo rzymskie (seminarium)dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
C-707 14:10 - 15:50 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
C-707 15:50 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
C-707 17:30 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
C-707 19:10 - 20:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 3) dr Michał Skwarzyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-716 10:50 - 12:30 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-703 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-707 14:10 - 15:50 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-601 15:50 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Skwarzyński
C-601 17:30 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 5) dr Michał Skwarzyński
C-707 17:30 - 19:10 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
C-601 19:10 - 20:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 6) dr Michał Skwarzyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-303A 09:10 - 10:50 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr Anna Szarek-Zwijacz
CTW-302 10:50 - 12:30 T Ochrona konkurencji (wykład)dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
CTW-302 12:30 - 14:10 T Ochrona własności intelektualnej (wykład)dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
C-705A 19:10 - 20:50 T Prawo karne wykonawcze (seminarium)dr Grzegorz Skrobotowicz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19