Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 09:10 - 10:50 T Metody badań online (warsztaty)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-306 10:50 - 12:30 T Administracja publiczna i prawa człowieka (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 A Metody i narzędzia analizy Internetu (ćwiczenia)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-318 10:50 - 12:30 B Metody i narzędzia analizy Internetu (wykład)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-321 12:30 - 14:10 A Aktywna polityka rynku pracy (ćwiczenia)Ks. dr Marek Wodawski
C-321 12:30 - 14:10 B Aktywna polityka rynku pracy (wykład)Ks. dr Marek Wodawski
CN-020 15:50 - 17:30 T Zamówienia publiczne (konwersatorium)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-306 07:30 - 09:10 T Instytucje i organizacje pomocy społecznej (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-919 09:10 - 10:50 B Polityka społeczna (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
C-517 14:10 - 15:50 T Socjologia Internetu (seminarium)dr Alina Betlej
C-318 17:30 - 19:10 A Wykluczenie cyfrowe (konwersatorium)dr Karolina Pięta
C-318 17:30 - 19:10 B Zagrożenia i ochrona użytkowników Internetu (konwersatorium)dr Karolina Pięta
C-318 19:10 - 20:50 T Rozwój gospodarczy w kontekście globalizacji (konwersatorium)Ks. dr hab. Maciej Hułas
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-304 07:30 - 09:10 T Antropologia kulturowa (wykład)dr Krzysztof Jurek
C-304 09:10 - 10:50 A Analiza i ocena nowych technologii (wykład)dr Tomasz Peciakowski
C-321 09:10 - 10:50 B Socjologia wiedzy (ćwiczenia)dr Magdalena Lipnicka
C-524 10:50 - 12:30 T Socjologia rodziny (seminarium)dr Magdalena Lipnicka
C-524 12:30 - 14:10 T Polityka społeczna (ćwiczenia)mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
C-307 14:10 - 15:50 T Socjologia wiedzy (wykład)dr Tomasz Peciakowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-306 07:30 - 09:10 T Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty)dr hab. Monika Adamczyk, prof. KUL
C-307 09:10 - 10:50 T Statystyka (warsztaty)dr Krzysztof Jurek
CTW-408 10:50 - 12:30 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 17:16