Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 10:00 T Teoria literatury (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-202 10:00 - 11:40 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
CN-202 11:40 - 13:20 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
CN-022 11:40 - 13:20 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-202 13:20 - 14:10 T Antropologia kultury (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
CN-202 14:10 - 15:00 T Kultura i komunikacja (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
CN-202 15:00 - 16:40 T Polszczyzna biblijna (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 10:50 - 11:40 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
CN-022 11:40 - 12:30 T Teatr współczesny – wybitni twórcy i ich dzieła (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-205 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-105 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 3) mgr Sabina Więsyk
CTW-202 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr Patrycja Leśniak-Walczuk
CTW-102 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-205 10:50 - 12:30 T Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-203 13:20 - 15:00 T Laboratorium słowa: jak skutecznie mówić i pisać (warsztaty)prof. dr hab. Adam Fitas
CN-203 15:00 - 16:40 A Media i poznanie (ćwiczenia)mgr Mateusz Niedziela
CN-203 15:00 - 16:40 B Poetyka reklamy (ćwiczenia)prof. dr hab. Adam Fitas
CN-022 16:40 - 18:20 T Analiza przekazu medialnego (warsztaty)Ks. dr Michał Klementowicz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 07:30 - 09:10 T Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)dr Agnieszka Jarosz
CTW-408 09:10 - 10:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
CN-203 10:50 - 11:40 T Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-204 11:40 - 12:30 T Metodologia badań literackich (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-204 13:20 - 15:00 T Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Cecylia Galilej
CTW-216 15:00 - 16:40 T Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CTW-216 16:40 - 18:20 T Codzienność i niezwykłość w wieku oświecenia (konwersatorium)dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 08:20 - 09:10 T Metodologia badań nad językiem (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-204 09:10 - 10:50 T Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 17:16